Kde nás nájdete

  • Adresa: EDU-LAND s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
  • Telefón: +421 903 770 687
  • Email: info@video-kurzy.sk

Identifikačné údaje

  • IČO: 45 722 081
  • DIČ: 2023114874
  • IČ DPH: SK2023114874
  • Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67774 / B

Bankové spojenie

  • Tatra banka: IBAN SK1311000000002940462829 | TATRSKBX
  • VÚB: IBAN SK1302000000003419306555 | SUBASKBX
  • Slovenská sporiteľňa: IBAN SK6409000000005065406557 | GIBASKBX

Vedenie spoločnosti


V prípade, že nás kontaktujete formulárom na tejto stránke - Vaše osobné údaje budú použité len na účely vyriešenia vášho dotazu.