Všetky testy sú zadarmo. Autorka testov: Ing. Adriana Gazdová. Copyright © EDU-LAND s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Testy jednoduché účtovníctvo

DPH - jednoduché účtovníctvo podnikateľov (10 príkladov) vypracovať test
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - JÚ (20 príkladov) vypracovať test
Zásoby - jednoduché účtovníctvo podnikateľov (10 príkladov) vypracovať test
Zásoby - praktický test - zápisy do účtovných kníh (10 príkladov) vypracovať test
Služby - praktický test - zápisy do účtovných kníh (10 príkladov) vypracovať test

Testy podvojné účtovníctvo

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - PÚ (20 príkladov) vypracovať test
Zásoby – materiál; B spôsob - PÚ (10 príkladov) vypracovať test
Platby platobnou kartou - PÚ (11 príkladov) vypracovať test
Bankové účty - PÚ (10 príkladov) - ZAČIATOČNÍK vypracovať test
Pokladnica - PÚ (10 príkladov) - ZAČIATOČNÍK vypracovať test

Testy mzdové účtovníctvo

Sociálne poistenie - MZDY (10 príkladov) vypracovať test
Zdravotné poistenie - MZDY (10 príkladov) vypracovať test
Dane z miezd - MZDY (10 príkladov) vypracovať test
Zákonník práce I. – MZDY (20 príkladov) vypracovať test

Testy Zákon o DPH

Registračná povinnosť - DPH (10 príkladov) vypracovať test
Zdaniteľné obchody - DPH (12 príkladov) vypracovať test
Miesto zdaniteľného obchodu – dodania tovaru - DPH (8 príkladov) vypracovať test
Daňové priznanie DPH (10 príkladov) NEW vypracovať test
Základné ustanovenia - DPH (10 príkladov) vypracovať test

Testy Zákon o účtovníctve

Základné a všeobecné ustanovenia - ZoÚ (12 príkladov) vypracovať test
Oceňovanie majetku a záväzkov - ZoÚ (10 príkladov) vypracovať test
Ocenenie ku dňu závierky, odpisovanie - ZoÚ (10 príkladov) vypracovať test