Ako prvá firma na Slovensku máme k dispozícii pre všetkých návštevníkov inovatívnu formu vzdelávania vo forme online testov. Neváhajte ich zadarmo vyskúšať!

Nová cesta k Vášmu úspechu

Online video kurzy účtovníctva a ekonomické video školenia v pohodlí domova alebo kancelárie. Stačí pár kliknutí myšou a je to www.kurzy-skolenia.com

Videokurz Zákon o DPH

Videokurz Zákon o DPH
Cena licencie bez DPH:200,00 €
Cena licencie s DPH:240,00 €
Platnosť licencie:1 rok od zakúpenia
Počet pozretí po dobu platnosti licencie:neobmedzene
Dĺžka video-kurzu:
1 208 minút
Maximálny počet zariadení:3 zariadenia
Popis produktu: 

Cieľom tohto video školenia je, aby ste získali prehľad celého Zákona o dani z pridanej hodnoty, nielen vybraných ustanovení. Aby ste nadobudli znalosti zákona na konkrétnych príkladoch čerpaných z praxe lektorky, zo situácií iných firiem a vrátane doplňujúcich informácií zo smerníc Rady EÚ o spoločnom systéme DPH a judikátov Európskeho súdneho dvora.

Získate znalosti výpočtov – napr. výpočtu koeficientu, výpočtu základu dane a DPH pri využívaní firemného auta na súkromné účely zamestnanca či majiteľa firmy (čo je vo firmách často opomenuté nedostatkom znalostí), výpočtov podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1 zákona. V závere video školenia je ako bonus pripravený test, aby si každý účastník mohol preveriť svoje vedomosti a preskúšal sa, či vie samostatne vyplniť daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz a kontrolný výkaz. Potom si, samozrejme, preveríte správnosť svojej práce pod vedením lektorky, ktorá s Vami krok za krokom prejde celý test.

Počas výuky môžete kontaktovať lektora telefonicky alebo emailom. Kontakty sa vám zobrazia v platenej sekcii stránky.

Videokurz Zákon o DPH
Lektorka video-kurzu:
Ing. Adriana Gazdová
Jazyk:
Slovenčina
Obsah video-kurzu:
Lekcia 1:Úvod. Základné ustanovenia.[35:37]
Lekcia 2:Registračná povinnosť slovenských platiteľov. Zábezpeka na DPH. [47:14]
Lekcia 3:Registračná povinnosť zahraničných platiteľov. Ostatné registrácie slovenských osôb. [54:51]
Lekcia 4:Zdaniteľné obchody [66:35]
Lekcia 5:Miesto zdaniteľného obchodu. [54:27]
Lekcia 6:Daňová povinnosť. [37:59]
Lekcia 7:Základ dane. [35:49]
Lekcia 8:Oprava základu dane. Prepočet cudzej meny, zaokrúhľovanie a sadzby DPH. [27:59]
Lekcia 9:Oslobodenie od dane (§ 28 - 44). [51:35]
Lekcia 10:Oslobodenie od dane (§ 45 - 48b). [41:40]
Lekcia 11:Odpočítanie DPH platiteľom. [52:26]
Lekcia 12:Pomerné odpočítanie DPH. Uplatnenie práva na odpočítanie. Oprava odpočítanej DPH. [62:11]
Lekcia 13:Úprava odpočítanej DPH. Odpočítanie pri registrácii. [75:34]
Lekcia 14:Vrátenie DPH platiteľom v rámci EÚ. [51:35]
Lekcia 15:Vrátenie DPH osobám z tretích štátov. [34:52]
Lekcia 16:Vrátenie DPH zahraničným zástupcom, EÚ, NATO, SČK. [29:22]
Lekcia 17:Osobitná úprava uplatňovania DPH (§ 64a - 67). [36:32]
Lekcia 18:Osobitná úprava MOSS (§ 68 - 68c). [48:21]
Lekcia 19:Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby. [50:27]
Lekcia 20:Osoby povinné platiť daň správcovi dane. [60:43]
Lekcia 21:Ručenie za daň. Daňový zástupca pri dovoze. [31:48]
Lekcia 22:Povinnosti osôb povinných platiť daň. [60:57]
Lekcia 23:Daňové priznanie. [40:04]
Lekcia 24:Kontrolný výkaz. [38:29]
Lekcia 25:Nadmerný odpočet a náhrada za jeho zadržanie. [46:45]
Lekcia 26:Súhrnný výkaz. [23:46]
Lekcia 27:TEST. [48:47]
Lekcia 28:Zrušenie registrácie a prechodné ustanovenia. [28:34]

Prílohy ku produktu:

Nová povinnosť platiteľov DPH od 15.11.2021
Výber z pokynu FR SR k § 19 ods. 8 a k § 20
Otázky k Zákonu o DPH
TEST k Zákonu o DPH

Zvýhodnené zostavy video kurzov

Zostava Zvýhodnená cena Kúpiť
ZOSTAVA: JÚ + PÚ 336,00 € | Cena: 300,00 € | ušetríte: 36,00 €
ZOSTAVA: PÚ + DPH 408,00 € | Cena: 360,00 € | ušetríte: 48,00 €
ZOSTAVA: JÚ + PÚ + DPH 504,00 € | Cena: 444,00 € | ušetríte: 60,00 €
ZOSTAVA: JÚ + PÚ + DPH + ZoÚ 576,00 € | Cena: 504,00 € | ušetríte: 72,00 €
ZOSTAVA: JÚ + PÚ + DPH + ZoÚ + MZDY 768,00 € | Cena: 648,00 € | ušetríte: 120,00 €

Všetky ceny a varianty produktu

P.č.VariantaCenaAkciová cena
1Video200,00 € | 240,00 € s DPH-
2Obnova licencie100,00 € | 120,00 € s DPH-