Ako prvá firma na Slovensku máme k dispozícii pre všetkých návštevníkov inovatívnu formu vzdelávania vo forme online testov. Neváhajte ich zadarmo vyskúšať!

Nová cesta k Vášmu úspechu

Online video kurzy účtovníctva a ekonomické video školenia v pohodlí domova alebo kancelárie. Stačí pár kliknutí myšou a je to www.kurzy-skolenia.com

Videokurz Podvojného účtovníctva neziskových organizácií

Videokurz Podvojného účtovníctva neziskových organizácií
Cena licencie bez DPH:160,00 €
Cena licencie s DPH:192,00 €
Platnosť licencie:1 rok od zakúpenia
Počet pozretí po dobu platnosti licencie:neobmedzene
Dĺžka video-kurzu:
757 minút
Maximálny počet zariadení:3 zariadenia
Popis produktu: 

NOVINKA Prinášame vám úplne prvý video kurz podvojného účtovníctva neziskových organizácií na Slovensku. Budete sa cítiť ako na skutočnom kurze. Avšak s väčšími výhodami. Výhodou je, že si kurz môžete kedykoľvek zastaviť a urobiť si prestávku, kedy sa Vám zažiada. Učiť sa môžete v čase, ktorý vyhovuje Vám. Ak potrebujete niečo zopakovať, pustíte si to znovu. Kurzy budeme aktualizovať podľa platných zákonov.

CIEĽOM VIDEO KURZU je efektívnym spôsobom vám odovzdať vedomosti a skúsenosti tak, aby ste sa stali kompetentným účtovníkom, aby vám tento kurz priniesol úspech vo vašej účtovnej činnosti.

Podvojné účtovníctvo neziskových organizácií - občianskych združení, politických strán a hnutí, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, pre spoločenstvá vlastníkov bytov a ďalšie neziskové účtovné jednotky.

Vyžaduje sa základná znalosť podvojného účtovníctva.

Absolvovaním tohto video kurzu budete ovládať postupy účtovania pre tzv. neziskovky, t.j. pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. Teoretické vedomosti získate priamo zo zdroja – z opatrenia MF SR. So skúsenou lektorkou si natrénujete i praktické zručnosti vedenia podvojného účtovníctva nepodnikateľov.

Počas výuky môžete kontaktovať lektora telefonicky alebo emailom. Kontakty sa vám zobrazia v platenej sekcii stránky.

Videokurz Podvojného účtovníctva neziskových organizácií
Lektorka video-kurzu:
Ing. Adriana Gazdová
Jazyk:
Slovenčina
Obsah video-kurzu:
Lekcia 1:Úvod (14:07)
Lekcia 2:Všeobecné ustanovenia (35:21)
Lekcia 3:Dlhodobý majetok: Zásady členenia a účtovania, oceňovanie, špecifiká obstarania (68:02)
Lekcia 4:Dlhodobý majetok: Čo sa účtuje v triede 0, odpisy, opravné položky, vyradenie, leasing (62:23)
Lekcia 5:Zásoby (49:57)
Lekcia 6:Finančné účty (56:09)
Lekcia 7:Zúčtovacie vzťahy: odberatelia, dodávatelia, DPH (63:41)
Lekcia 8:Zúčtovacie vzťahy: účty 315 a 325, mzdy, dane, dotácie (43:33)
Lekcia 9:Zúčtovacie vzťahy: združenie, časové rozlíšenie, iné pohľadávky a záväzky, opravné položky (56:03)
Lekcia 10:Imanie a fondy (44:03)
Lekcia 11:Rezervy a dlhodobé záväzky (28:13)
Lekcia 12:Náklady na činnosť (64:37)
Lekcia 13:Výnosy z činnosti (58:59)
Lekcia 14:Daň z príjmov (25:59)
Lekcia 15:Aktualizácia 2021 / 1 video z 3
Lekcia 16:Aktualizácia 2021 / 2 video z 3
Lekcia 17:Aktualizácia 2021 / 3 video z 3

Prílohy ku produktu:

Účtová osnova neziskových ÚJ (2 strany)
Daňové priznanie 2015 neziskovej ÚJ
Príklad účtovnej závierky PÚ neziskových ÚJ
Hospodárenie a účtovníctvo NÚJ
Aktualizácia 2021 - študijné materiály

Zvýhodnené zostavy video kurzov

Zostava Zvýhodnená cena Kúpiť
ZOSTAVA: JÚ + PÚ 336,00 € | Cena: 300,00 € | ušetríte: 36,00 €
ZOSTAVA: PÚ + DPH 408,00 € | Cena: 360,00 € | ušetríte: 48,00 €
ZOSTAVA: JÚ + PÚ + DPH 504,00 € | Cena: 444,00 € | ušetríte: 60,00 €
ZOSTAVA: JÚ + PÚ + DPH + ZoÚ 576,00 € | Cena: 504,00 € | ušetríte: 72,00 €
ZOSTAVA: JÚ + PÚ + DPH + ZoÚ + MZDY 768,00 € | Cena: 648,00 € | ušetríte: 120,00 €

Všetky ceny a varianty produktu

P.č.VariantaCenaAkciová cena
1Video160,00 € | 192,00 € s DPH-
2Obnova licencie80,00 € | 96,00 € s DPH-