Ako prvá firma na Slovensku máme k dispozícii pre všetkých návštevníkov inovatívnu formu vzdelávania vo forme online testov. Neváhajte ich zadarmo vyskúšať!

Nová cesta k Vášmu úspechu

Online video kurzy účtovníctva a ekonomické video školenia v pohodlí domova alebo kancelárie. Stačí pár kliknutí myšou a je to www.kurzy-skolenia.com

Videoškolenie Pravidlá fakturácie DPH

Videoškolenie Pravidlá fakturácie DPH
Cena licencie bez DPH:20,00 €
Cena licencie s DPH:24,00 €
Platnosť licencie:1 rok od zakúpenia
Počet pozretí po dobu platnosti licencie:neobmedzene
Dĺžka video-kurzu:
131 minút
Maximálny počet zariadení:3 zariadenia
Popis produktu: 

Aké pravidlá treba dodržiavať pri fakturácii DPH? Koľko ich existuje? Čo všetko má obsahovať faktúra?

Odpovede na tieto otázky a veľa ďalších získate v praktickom školení Pravidlá fakturácie DPH. Vedie ho naša skúsená lektorka Ing. Adriana Gazdová, ktorá je známa svojou efektívnou a sviežou výukou.

Na praktických príkladoch Vás videoškolenie prevedie:

  • podrobným rozborom ustanovení zákona o DPH o fakturácii,
  • výberom toho najpodstatnejšieho z metodického pokynu k fakturácii,
  • vysvetlením fakturačnej smernice EÚ.

Videoškolenie je tematicky „upratané“ do obsahu:

  • Kde, v ktorých dokumentoch, nájdeme pravidlá fakturácie DPH.
  • Faktúra – čo zákon o DPH rozumie pod pojmom „faktúra“, ako máme faktúry zabezpečiť, v akej forme môžeme faktúry vyhotoviť, ako nám môže zákazník vyjadriť súhlas na zaslanie elektronickej faktúry a iné. 
  • Základné pravidlá fakturácie DPH, ktoré majú uplatňovať osoby povinné vyhotoviť faktúru. Táto časť dáva odpovede na otázky: Pravidlo ktorého členského štátu máme uplatniť? Nášho štátu alebo iného členského štátu? Kedy netreba vyhotoviť faktúru? V tejto časti je najviac príkladov.
  • Lehoty na vyhotovenie faktúr – najprv jednotné lehoty v rámci EÚ pri cezhraničných dodávkach a potom naše, slovenské. Na jednom z viacerých príkladov je uvedená aj situácia, kedy nie je nutné vyhotoviť faktúru k prijatej platbe pri tuzemských dodaniach. Rovnako v tejto časti získate aj odpoveď na otázku: Máme fakturovať v prípade, keď prijmeme zálohovú platbu z iného členského štátu EÚ?
  • Obsah faktúry – čo všetko má obsahovať faktúra, čo uvedieme na faktúru v prípade oslobodenia od DPH, čo nemusia obsahovať zjednodušené faktúry ako sú bločky z ERP, cestovné lístky. Naopak, čo navyše má obsahovať opravná faktúra – dobropis, ťarchopis.
  • Súhrnná faktúra – čo to je, kedy sa dá využiť v praxi, aké sú obmedzenia. Vysvetlenie je opäť na praktickom príklade.
  • Uchovávanie faktúr – základné lehoty, výnimky. Kto a ako dlho musí uchovávať faktúry podľa zákona o DPH. Táto téma Vám prináša aj dostatok praktických pokynov a zodpovie otázky: Vždy treba preložiť faktúry, ak sú v cudzom jazyku? Ak nám faktúra príde mailom ako príloha pdf – máme uchovávať pdf-ko alebo aj mail?
Za 2 hodiny sa dozviete všetko podstatné o správnej fakturácii DPH. Nemusíte sa prácne prehrabávať 16 stranami Metodického pokynu k fakturácii a 45 stranami Vysvetliviek k Pravidlám fakturácie DPH (Smernica Rady 2010/45/EÚ) a plus Zákonom o DPH. Všetko sme za Vás urobili, vytiahli sme to podstatné a zapracovali to do tohto krátkeho videoškolenia.

Poznáte správne odpovede?

Musí platiteľ DPH vyhotoviť faktúru pri každom dodaní tovaru alebo služby?
Správna odpoveď: Nie.

Musí platiteľ DPH vyhotoviť faktúru ku každej prijatej zálohovej platbe?
Správna odpoveď: Nie.

Zaujíma Vás prečo NIE? V ktorých prípadoch? Videoškolenie Pravidlá fakturácie DPH Vám dá odpovede nielen na tieto otázky.

Dátum vydania: 31.10.2017

Videoškolenie Pravidlá fakturácie DPH
Lektorka video-kurzu:
Ing. Adriana Gazdová
Jazyk:
Slovenčina
Obsah video-kurzu:
Lekcia 1:Pravidlá fakturácie DPH. Faktúra
Lekcia 2:Osoby povinné vyhotoviť faktúru
Lekcia 3:Lehoty na vyhotovenie faktúr
Lekcia 4:Obsah faktúry, Súhrnná faktúra
Lekcia 5:Uchovávanie faktúr

Zvýhodnené zostavy video kurzov

Zostava Zvýhodnená cena Kúpiť
ZOSTAVA: JÚ + PÚ 336,00 € | Cena: 300,00 € | ušetríte: 36,00 €
ZOSTAVA: PÚ + DPH 408,00 € | Cena: 360,00 € | ušetríte: 48,00 €
ZOSTAVA: JÚ + PÚ + DPH 504,00 € | Cena: 444,00 € | ušetríte: 60,00 €
ZOSTAVA: JÚ + PÚ + DPH + ZoÚ 576,00 € | Cena: 504,00 € | ušetríte: 72,00 €
ZOSTAVA: JÚ + PÚ + DPH + ZoÚ + MZDY 768,00 € | Cena: 648,00 € | ušetríte: 120,00 €

Všetky ceny a varianty produktu

P.č.VariantaCenaAkciová cena
1Video20,00 € | 24,00 € s DPH-