Všetky testy sú zadarmo. Autorka testov: Ing. Adriana Gazdová. Copyright © EDU-LAND s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Testy podvojné účtovníctvo

Zásoby – materiál; B spôsob - PÚ (10 príkladov) vypracovať test
Platby platobnou kartou - PÚ (11 príkladov) vypracovať test
Bankové účty - PÚ (10 príkladov) - ZAČIATOČNÍK vypracovať test
Pokladnica - PÚ (10 príkladov) - ZAČIATOČNÍK vypracovať test
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - PÚ (20 príkladov) vypracovať test