Všetky testy sú zadarmo. Autorka testov: Ing. Adriana Gazdová. Copyright © EDU-LAND s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Testy mzdové účtovníctvo

Sociálne poistenie - MZDY (10 príkladov) vypracovať test
Zdravotné poistenie - MZDY (10 príkladov) vypracovať test
Dane z miezd - MZDY (10 príkladov) vypracovať test
Zákonník práce I. – MZDY (20 príkladov) vypracovať test