Všetky testy sú zadarmo. Autorka testov: Ing. Adriana Gazdová. Copyright © EDU-LAND s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Testy jednoduché účtovníctvo

Zásoby - jednoduché účtovníctvo podnikateľov (10 príkladov) vypracovať test
Zásoby - praktický test - zápisy do účtovných kníh (10 príkladov) vypracovať test
Služby - praktický test - zápisy do účtovných kníh (10 príkladov) vypracovať test
DPH - jednoduché účtovníctvo podnikateľov (10 príkladov) vypracovať test
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - JÚ (20 príkladov) vypracovať test