Všetky testy sú zadarmo. Autorka testov: Ing. Adriana Gazdová. Copyright © EDU-LAND s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Testy Zákon o DPH

Zdaniteľné obchody - DPH (12 príkladov) vypracovať test
Miesto zdaniteľného obchodu – dodania tovaru - DPH (8 príkladov) vypracovať test
Daňové priznanie DPH (10 príkladov) NEW vypracovať test
Základné ustanovenia - DPH (10 príkladov) vypracovať test
Registračná povinnosť - DPH (10 príkladov) vypracovať test