Všetky testy sú zadarmo. Autorka testov: Ing. Adriana Gazdová. Copyright © EDU-LAND s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Testy Zákon o účtovníctve

Základné a všeobecné ustanovenia - ZoÚ (12 príkladov) vypracovať test
Oceňovanie majetku a záväzkov - ZoÚ (10 príkladov) vypracovať test
Ocenenie ku dňu závierky, odpisovanie - ZoÚ (10 príkladov) vypracovať test